Chmelařský institut s. r. o. si dovoluje pozvat všechny zájemce  na již tradiční „Den otevřených dveří“,   který se bude konat v pátek 8. srpna 2014 od 9:30 hod. na účelovém hospodářství ve Stekníku u Žatce. Program: 1. Informace Svazu pěstitelů chmele ČR 2. Aktuální stav porostů a ochrany chmele 3. Předsklizňové odhady, výsledky předsklizňových..

Read more